Leto 1989.


Čeprav vsi pomnimo podobe podiranja berlinskega zidu so se za nekatere odločilni dogodki odvijali drugje.

 

Revolucionarne spremembe so se v teh burnih časih med drugim odvijale tudi na področju tehnologije. Novi mediji in novi načini komuniciranja sta omogočila hitrejše povezovanje ljudi in hitrejši pretok informacij oz. sporočil.

 

Pri nas, v Sloveniji se prvič pojavi naprava t.i. video stena, ki je takrat predstavljala vrhunec visoke tehnologije. Prav zid oz. bolje rečeno stena je takrat za nekatere pomenil nov začetek in video stena je pomenila temeljni kamen za ustanovitev podjetja DISPLAY.  

 

Naše storitve na področju TEHNIČNE PODPORE obsegajo video avdio storitve, ki zajemajo tako svetovanje glede tehnične opreme, izposojo vrhunske tehnične opreme, izvedbo video projekcij, tehnično vodenje, montažo, demontažo in transport tehnične opreme na kraj dogodka oz. prireditve. 

 

Gre za zelo širok pojem, ki lahko zajema cel spekter aktivnosti kot so računalniška podpora pri organizaciji, video projekcije, logistična podpora, celo nekateri deli organizacijskih dejavnosti in pa seveda končna tehnična izvedba.

 

Kot nosilci ali podizvajalci smo v zadnjih 20-ih letih realizirali številne projekte, o čemer pričajo naše reference. 

 

Od 1998 smo član mednarodnega sistema VIDEORENTAL, ki je praktično opremljen z vso najsodobnejšo in vse vrstno avdio in video tehniko. Tako smo prav v vsakem trenutku in v vsakem prostoru vedno pripravljeni tehnično opremiti in izvesti najbolj zahtevne prireditve.